Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าของนมแพะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร , นางสาวกนกวรรณ ชินพีระเสถียร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงบรรยาย ตามกิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์มให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนของตนเองได้ อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้มีความเข็มแข็งและสามารถปรับตัวให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการค้่าในยุคปัจจุบันซึ่งให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการด้านการเกษตร โดยการสำรวจครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวอง จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ต

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการวใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยในมิติต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่สามารถนำข้อมูลจากผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ต ตามลิ้งด้านล่างนี้

 https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pDQnmfrfwE-2dWbs_jr-DOUiG43He1JFhJA2h4Q5hCBUN0NWOFc1SU9SRzZHN0ZUVFpNREVRQkhZRi4u

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (Thai Entrepreneur Program for Market : FTA ThEP for FTA MARKET)

ข่าวดี ข่าวดี!!!!!!! ขยายเวลา ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ขอเชิญเกษตรกร/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่/สมาชิกสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ/กลุ่มสินค้า BCG ประเภทอาหารแปรรูป และไลฟ์สไตล์ที่ดำเนินกิจการตั้งแต่ 2-5 ปี หรือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการของครอบครัวและพัฒนาสินค้าสู่กลุ่ม BCG สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่การขยายธุรกิจการค้าในต่างประเทศ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 02-1026228

https://form.jotform.com/eventregister/thepfta2022

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา

- แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรจำหน่ายข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

- แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีความสนใจจำหน่ายข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

- ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ "นมแพะอัดเม็ด"

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนฯมีความรู้ความเข้าใจกับการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การค้าออนไลน์ตามการขายสินค้าบน Platform ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนฯนำไปต่อยอดในกลุ่มให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ผลักดันเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้า สามารถขายสินค้าได้จากคู่ค้า อันจะเป็นไกในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจในระยะยาว โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามขั้นตอนของการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร/องค์กรอย่างมีส่วนร่วม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...


นายสำเริง สุนทรแสง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้422
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1021
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3536
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1233
mod_vvisit_counterเดือนนี้4597
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11067
mod_vvisit_counterทั้งหมด274439

We have: 29 guests online
IP: 100.28.0.143
วันนี้: ก.ค. 13, 2024

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาคารยิมส์นีเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร 02-4095229