Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ "วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ชุมชนขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมต้นแบบ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งผลต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มภาคกลาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (ชั้น 3 ตึกหลัง ห้อง 231) ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละจังหวัด ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการเผยแพร่ความรู้ด้านวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ (กอช.)

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (บางพลัด) : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "สร้างวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Train the Trainer : Happy Money,Happy Retirement) และหัวข้อ "สร้างวิทยากรครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงิน กับ กอช.

alt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง (ชั้น 2) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้เกษตรกรที่มีปัญหาทางด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขด้านการเกษตรอย่างครบวงจรและยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอต่างๆภายในจังหวัด

altalt

บทความ อื่นๆ ...


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้31
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้93
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว180
mod_vvisit_counterเดือนนี้204
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1472
mod_vvisit_counterทั้งหมด17145

We have: 9 guests online
IP: 3.81.28.10
วันนี้: ก.ค. 06, 2020

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-102-6228