Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish


สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตรระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตรระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน" เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักจัดกระบวนการ และแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

altalt

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็นจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของแนวทางปฏิบัติตามร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อย่างสมบูรณ์

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) และ Webex เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ และมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี วางแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดและตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

altalt

บทความ อื่นๆ ...


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้95
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1506
mod_vvisit_counterเดือนนี้2899
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4176
mod_vvisit_counterทั้งหมด130632

We have: 10 guests online
IP: 54.224.117.125
วันนี้: ม.ค. 24, 2022

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-102-6228