Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำกลุ่ม"วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองหม่อมแช่ม" อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรม "เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการสร้างช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอรืมให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเพื่อให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สามารถกระจายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผ่านระบบตลาดออนไลน์ (Marketplaces)

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี หาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวยืนต้นตายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวยืนต้นตายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

altalt

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเสวนา "ส่องแผนรัฐ รับมือฝน ปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา"

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และ นางสาววิชุดา ศรีรานี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเสวนา "ส่องแผนรัฐ รับมือฝน ปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา" โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกล่าวมอบนโยบายการประชุมเสวนา เรื่องส่องแผนรัฐ รับมือฝน ปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระยารอดหรือไม่ ?

alt

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัย

วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2563 ที่แปลงผักสวนครัว/สวนผลผสมผสานในตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน จำนวน 24 แปลง ที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัย ภายใต้ระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ซึ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลราษฎร์นิยมและดำเนินการสำรวจ รวบรวมและติดตามข้อมูลปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรมของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองนาหมอน ขาดการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพดิน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จึงร่วมบูรการกับสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับกลุ่มเกษตรกร

altalt

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปี 2563 เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่อย่างกว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา ช่วยเหลือ SME แต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

altalt

บทความ อื่นๆ ...


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้110
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้178
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้110
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2210
mod_vvisit_counterเดือนนี้6792
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4356
mod_vvisit_counterทั้งหมด42937

We have: 1 guests online
IP: 3.238.186.43
วันนี้: ก.พ. 27, 2021

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-102-6228