เข้าหารือกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

พิมพ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี :

นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าหารือกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ในการหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

altaltaltalt