ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน

พิมพ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนให้สำเร็จตามนโยบายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

altaltaltaltalt