ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

พิมพ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนสินเศรษฐี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี , กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี :

นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

altaltaltaltalt