ประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562

พิมพ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต ประธานคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

พร้อมด้วยคณะทำงาน และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งกำหนดระเบียบวาระในการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt