เข้าร่วมฃานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์

พิมพ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี :

นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนท์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวส์เกต (ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น B)

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt