สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้าเกษตรตำบลปลายบาง

พิมพ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สวนลัดดาวัลย์ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ,นายสมพงษ์ เม่นขำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายเสน่ห์ รุ่งสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจรายสินค้า เพื่อหารือการจัดตั้งกลุ่มและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2563 และรวบรวมประเด็นปัญหาด้านราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร

alt