เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต"

พิมพ์

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล - แม่ชีสามพี่น้อง : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 นายสมนึก ทิมคำ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสมเจตน์ กลัดเล็ก สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต” และบรรยายในหัวข้อ “ปลูกต้นไม้ใส่ชีวิต” แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไร้ซึ่งมลพิษ ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามนนท์ และมูลนิธิคนรักษ์แผ่นดินกับอีก 6 องค์กร โดยมี พอ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี และนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt